Всичко за мен

Моята снимка
Щастливо омъжена за чудесен съпруг и с четири чудесни дъщери

16.05.11 г.

Напрежението

„Напрежението, на което устояваме с благодат и вяра изгражда в нас ценни духовни качества“

Макар че беше твърде отдавна, аз все още си спомням как в гимназията, в час по физика, учителят ни демонстрира силата и способността на заобикалящия ни въздух да смачка метална консервена кутия, след като атмосферното налягане в нея беше значително намалено. Консервената кутия беше смачкана! Обектът нямаше нужното налягане да устои на външните сили. Не позволявай това да се случи с теб.
Може би си чувал практичният съвет: „Не позволявай напрежението да те владее“. Възможно ли е това и ако да – как? Външното напрежение не е чак такъв проблем, ако имаме достатъчно вътрешна сила да му се противопоставим и устоим. Напрежението съществува, отговорът не е живот без стрес, усилия и безпокойства.
Исус едновременно обеща и предупреди: „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Слушай какво казва Бог на сърцето ти. Думата на Бог, вътре в твоето сърце, е тази сила, която устоява на всеки външен натиск и противопоставяне. „Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество… за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите“ (Ефесяни 6:18-10).
„Вие сте от Бога… и сте ги победили, защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света“ (1 Йоан 4:4). Скрити в безопасност в Исус Христос, стоейки твърдо в истината и мощта на Божието слово, ние можем да мерим сили с всяка неприятна задача или тревога, с която бихме се сблъскали. Библията казва, че вътре в нас се нуждаем силно от постоянство, характер и надежда. Знаеш ли как се изграждат тези динамични духовни качества? Павел пише: „…като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда“ (Римляни 5:3, 4). Напрежението, на което устояваме с благодат и вяра изгражда в нас ценни духовни качества. Скръб е превод от гръцката дума thilipsis, която означава натиск от всички страни. Павел описва случай, в който е бил поставен „под твърде голямо напрежение, свръх силите ни…“ (2 Коринтяни 1:2-10).
Яков, братът на Исус, подтвърждава в своето писмо: „Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък“ (Яков 1:2-4).
Молитвата ми за теб днес е: когато си в напрежение и скръб потърси Неговата сила, за да устоиш.

Няма коментари:

Публикуване на коментар