Всичко за мен

Моята снимка
Щастливо омъжена за чудесен съпруг и с четири чудесни дъщери

14.04.11 г.

За какво отивам на църква???

Искам да споделя нещо с теб скъпи читателю.Нещо, което много ме вълнува в това забързано ежедневие.Бог вложи в сърцето ми  въпроси-За какво отиваш на църква? 
Какво прави преди да слезнеш в църквата?И какви са ти мотивите за да отидеш на 
църква?Въпроси- които всеки един от нас трябва да си задава.И така-спа ли до пос-
ледно преди църква,или изгледа някой екшън набързо,или така се наяде, че не мо-
жеш да си намериш място на стола от болки в корема,а може би стоя пред компютъ-
ра?..Знам въпросите са много  и болезнени,но всеки един от нас се бори с такива  и съм убедена,че при една по-голяма духовна дисциплина и с Божия помощ ти можеш да на-
мериш отговор на всеки от тях.А колкото и да е жалко -в църквата все има някой кой-
то да си доспива и се събужда само за да каже,,АМИН''.
Жалко за такива хора, които пропускат проповедта на пастора,ощетяват се духовно
а същевременно,се мислят за ,,много вярващи'',,И... ДА ВСИЧКО ТОВА ГО ИМА В 
МОЯТА ЦЪРКВА'' казва Господ.Не трябва ли,не заслужава ли-богът който винаги е 
на твое разположение и решава твоите нужди,да отделиш да речем половин час в мо-
литва преди църква.Не трябва ли да се потопиш в Неговата благодат,да Го помолиш
да отвори духовните ти сетива?Да издигнеш ръцете си към Него и да Му кажеш:Да
Господи, влезни сега в сърцето ми и го подготви да приема от словото на живота,ко-
ето ще чуя.Направи ме да живея така,че да имам всеки друг по-горен от себе си...
Ако отделиш  това време -на молитва преди църква,ако се потопиш в пълния сми-
съл на думите ЛЮБОВ и СМИРЕНИЕ  тогава Бог ще отвори сърцето ти да приема,
очите ти да виждат,и ушите ти да чуват.Тогава- няма да ти се спи в църквата,няма
да гледаш кой как е облечен,или да се питаш ,,Абе тоя дали се е молил преди да дой-
де??
,,Ако отделяш време за подготовка преди църква''-казва Господ-,,Аз ще отделя всичко-
то си време за теб,за да изпиташ пълнотата на Моето помазание,ще изпълня сърцето 
ти с радост,очите ти със сълзи и устата ти с хвалебна песен.Сърцето ти ще копнее за 
още и още и Аз ще ти давам,защото си говорил с Мен преди църква.Ще те възнаградя 
за това ,че си решил да прибегнеш под Моя покров ,да споделиш и оставиш проблеми-
те си в Мойте ръце''-казва Господ.
Всичко до тук бих обобщила така:когато се задава празник,всеки един се подготвя за 
него,пазарува за гостите,чисти и чака с нетърпение този час.С две думи гледаш всич-
ко да е на шест.Ами тогава- ако ходенето на църква за всеки един от нас е празник,то
трябва и да се подготвим -да отделим време за разговор с Бог.
Някои кават,,Нямам време''но аз казвам,че никой няма повече време от другия.И аз
и ти имаме по 24ч.на денонощие- но избора за това как ще използваш ти твоето време
е твой.
Колкото до мен мога да кажа,че,,АЗ И МОЯТ ДОМ ЩЕ СЛУЖИМ НА ГОСПОДА''
Бог да благослови теб и дома ти!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар